جمعه، آذر ۰۸، ۱۳۸۷

به مناسبت 16 آذرروز دانشجو، روز آزادی و برابری
و روز اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی
در مالمو
برگزاری شب همبستگی با دانشجویان ایران و محکومین به اعدام و خانواده های آنها

روز شنبه 6 دسامبر دور هم جمع شویم تا همبستگی خود را با دانشجویان ایران اعلام کنیم و خواستار آزادی تمامی دانشجویان دربند و زندانیان سیاسی شویم.

این روز مناسبتی است تا همصدا اعتراض و انزجار خود را به صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی اعلام کنیم و خواهان لغو تمامی احکام اعدام شویم.

شنبه 6 دسامبر ساعت پنج بعدازظهر در محل لوکال فدراسیون
۱ نظر:

سمیرا گفت...

هستیم.