چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۷


جایی خوش خواندم :
آزادی انسان به اندازه باور و معرفت اوست ...

۲ نظر:

شهنامه گفت...

چه خوش گفتی

مهران گفت...

آی گفتی