سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۷

جَخ امروز از مادر نزاده ام ... نزدیکترین خاطره ام خاطره قرنهاست ...

۱ نظر:

شهنامه گفت...

تازه با وبت آشنا شدم خیلی خوشحالم و بهت افتخار می کنم منم واسه declaration فعالیت می کنم